Mistrz Produkcji Konserw

Dodane 4 tygodnie dni temu

Profi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

poszukuje pracownika na stanowisko: Mistrz produkcji konserw

Miejsce wykonywania pracy: Profi Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną

 

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie produkcją, technologia żywności lub pokrewne),
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. Umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 4. Dobra organizacja pracy
 5. Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 6. Umiejętność planowania i koordynowania zadań
 7. Dyspozycyjność
 8. Umiejętność obsługi komputera

Opis stanowiska – osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Nadzór jakościowy nad procesem produkcji
 2. Organizację pracy podległego zespołu pracowników
 3. Terminową realizację zadań
 4. Utrzymywanie porządku i dyscypliny pracy
 5. Rozwiązywanie bieżących  problemów procesowych
 6. Podejmowanie działań optymalizacyjnych

Oferujemy:

 1. Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 2. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 3. Możliwość realizacji aspiracji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. CV

 

Inne informacje – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 732-11-37

Aplikację należy składać w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną na adres mkedzia@profi.pl

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Profi Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad ProsnąPana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane przez w celach:

– przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią;

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Dane Pana/Pani będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postępowania rekrutacyjnego. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.

Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane:

– podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne;

– podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne i prowadzące portale rekrutacyjne;

– podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Profi Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Aplikuj online