Mistrz Produkcji Konserw

Dodane 7 miesięcy temu

Profi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

poszukuje pracownika na stanowisko: Mistrz produkcji konserw

Miejsce wykonywania pracy: Profi Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną

 

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie produkcją, technologia żywności lub pokrewne),
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. Umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 4. Dobra organizacja pracy
 5. Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 6. Umiejętność planowania i koordynowania zadań
 7. Dyspozycyjność
 8. Umiejętność obsługi komputera

Opis stanowiska – osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Nadzór jakościowy nad procesem produkcji
 2. Organizację pracy podległego zespołu pracowników
 3. Terminową realizację zadań
 4. Utrzymywanie porządku i dyscypliny pracy
 5. Rozwiązywanie bieżących  problemów procesowych
 6. Podejmowanie działań optymalizacyjnych

Oferujemy:

 1. Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 2. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 3. Możliwość realizacji aspiracji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. CV


Inne informacje – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 732-11-37

Aplikację należy składać w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną na adres mkedzia@profi.pl

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Profi Sp. z o.o, która jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
Administratorem podanych dobrowolnie przez kandydata danych osobowych jest  Profi Sp. z o.o.  z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 3.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Działu Kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu na danym stanowisku.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko objęte ogłoszeniem. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Aplikacje składane do firmy niezależnie od prowadzonej rekrutacji będą przechowywane w bazie danych nie dłużej niż 3 miesiące od daty wpływu, pod warunkiem , że będą posiadały stosowną klauzulę pozwalającą na jej przetrzymywanie w celu przyszłych rekrutacji. W przeciwnym wypadku będą natychmiast usuwane.
Inne działania na podanych danych osobowych mogą być wykonywane tylko w przypadku wyrażenia odrębnej zgody kandydata.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
Cofnięcie zgody oraz żądanie usunięcia danych można dokonać w formie pisemnej przesłanej na adres Spółki lub drogą mailową na adres: rekrutacja @profi.pl
Jednocześnie informujemy, iż w procesach rekrutacyjnych rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 3, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanych dokumentów związanych z rekrutacją przez Profi Sp. z o.o oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Profi Sp. z o.o. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 3. Ponadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne lub nieaktualne.”
Ponadto informujemy, że w przeprowadzanych przez Spółkę procesach rekrutacyjnych kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikuj online